ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Πράξη 3η

Επιλογή πρακτορείου για την τετραήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις  7/5/2020 - 10/5/2020

 

Στη Σταυρούπολη σήμερα,  Πέμπτη 30/1/2020 και ώρα 18.00 συνήλθε η επιτροπή επιλογής πρακτορείου για την τετραήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις  7/5/2020 - 10/5/2020, όπως ορίστηκε στην 2η Πράξη του Διευθυντή του σχολείου Μαυράκη Δήμο, στις 27/1/2020 αποτελούμενη από:

α) από τον ίδιο, ως πρόεδρο

β) τους εκπαιδευτικούς Σιγουρτζίδου Στυλιανή ΠΕ02.01 και Παυλή Σταυριανή ΠΕ02.01 που θα είναι συνοδοί της εκδρομής,

 γ) τον κ. Ανθίτσο Κωνσταντίνο που είναι πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων,

δ) τη μαθήτρια που θα λάβει μέρος στην εκδρομή, Ρ………. Π……….. ως εκπρόσωπο  του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου.

     Στην επιτροπή κατατέθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας εννιά (9) σφραγισμένοι φάκελοι, σύμφωνα με την προκήρυξη με αριθμ. Πρωτ. 10/20 – 1 -  2020, από τα γραφεία Γενικού Τουρισμού που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα αλφαβητικά:

  1. Alexandridis Travel
  2. Apollo TRAVEL SERVICES
  3. AthosHellas
  4. BYRON TOURS
  5. CHEIMONIDIS travel
  6. dromeas tour operator
  7. KP HOLIDAYS
  8. Mazi TRAVEL & EVENTS
  9. ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL

      Η επιτροπή αφού μελέτησε αν οι κατατιθέμενοι φάκελοι περιείχαν τα απαιτούμενοι από την προκήρυξη έγγραφα, μελέτησε όλες τις προσφορές λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της προκήρυξης, την τιμή προσφοράς, την κατηγορία και την περιοχή των ξενοδοχείων που προτείνονται για διανυκτέρευση, μετά από συζήτηση, επέλεξε ομόφωνα το πρακτορείο BYRON TOURS για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα, με τιμή 130 ευρώ ανά μαθητή στο ξενοδοχείο Livadi Nafsika με πρωϊνό. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται: Αρχηγός – συνοδός του γραφείου καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, επίσημος ξεναγός καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις, ΦΠΑ και δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου

Για  τον λόγο αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

 

                   Ο πρόεδρος                                    Οι καθηγητές

                                                                    Σιγουρτζίδου Στυλιανή

                                                                         Παυλή Σταυριανή

               Μαυράκης Δήμος

                              Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

                                                Ανθίτσος Κωνσταντίνος

                                                       Η μαθήτρια  

                                              Ρ…………….. Π……………

Εμφανίσεις: 101