ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΟΕΣΙΣ

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία

Μια βασικότατη πλευρά της ζωής των αρχαίων Ελλήνων, λιγότερο ίσως γνωστή από την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία και θρησκεία ή τη στρατιωτική ιστορία των αρχαίων Ελλήνων, είναι η τεχνολογία. Ένας πολιτισμός όμως δεν προσπελαύνεται χωρίς την κατανόηση βασικών κοινωνικών φαινομένων όπως η Οικονομία και η Τεχνολογία που την στηρίζει. Φαίνεται δε ότι αυτή η Τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν πρώτη στις προτιμήσεις των μελετών-μας, ούτε και περιέχεται στη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής Ιστορίας στα σχολεία-μας. Τόσο μεγάλες ήσαν αυτές οι ελλείψεις, ώστε οδήγησαν μερικές φορές στον μύθο "οι αρχαίοι Έλληνες εχθρεύονταν την Τεχνολογία!".

περισσότερα

2012-13 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΚΕΣ - HELLENIC CATERING - ΠΟΛΕΜ. ΜΟΥΣΕΙΟ

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: GAGAMANIS TRAVEL ΚΑΙ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC CATERING ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: ZORPIDIS travel services

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΙ ΕΔΩ

Ταλαντώσεις

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

                                  Ορισμοί και γενικές έννοιες

 

Περιοδική κίνηση είναι μία κίνηση που επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα

 

Ταλάντωση είναι μία περιοδική κίνηση που γίνεται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία της τροχιάς.

 

Απλή αρμονική ταλάντωση είναι η ταλάντωση που μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ

 

Θέση ισορροπίας ενός σώματος που εκτελεί ταλάντωση είναι μια θέση στην οποία η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ' αυτό μηδενίζεται. Για καλύτερη κατανόηση δείτε αυτή την προσομοίωση εδώ.

 

Όταν η δύναμη επαναφοράς (η δύναμη F που φαίνεται στην παραπάνω προσομοίωση) είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας, τότε η κίνηση που κάνει το σώμα ονομάζεται απλή αρμονική ταλάντωση.

 

Ο χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης, ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης (Τ) και μετριέται σε sec.

 

Συχνότητα (f) ονομάζεται ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί το σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 

Για να βρούμε τη συχνότητα μιας ταλάντωσης μετράμε τον αριθμό των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα σε ορισμένο χρόνο και στη συνέχεια διαιρούμε αυτό τον αριθμό με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 Επειδή σε χρόνο μιας περιόδου το σώμα εκτελεί μια πλήρη ταλάντωση, αν στη σχέση (4.1) θέσουμε Δt=T, τότε N=1 και επομένως προκύπτει:

 f=1/Τ

δηλαδή η συχνότητα ισούται με το αντίστροφο της περιόδου. Μονάδα συχνότητας είναι το Χερτζ (Hertz). Η συχνότητα ταλάντωσης ενός σώματος είναι 1/s=1 Hz όταν εκτελεί μια πλήρη ταλάντωση σε χρονικό διάστημα 1 δευτερόλεπτου.

 

Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται και πλάτος της ταλάντωσης.

 

Για επιπλέον μελέτη της ταλάντωσης δείτε  εδώ.

Για την ενέργεια της ταλάντωσης δείτε εδώ.

 

Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους l που το άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σ' ένα σταθερό σημείο.

 

η περίοδος του απλού εκκρεμούς:

 

? Είναι ανεξάρτητη της μάζας του.

 

? Δεν εξαρτάται από το πλάτος, όταν εκτρέπεται κατά μικρή γωνία θ (μικρότερη από 10 μοίρες)

 

? Αυξάνεται όταν μεγαλώσουμε το μήκος του νήματος.

 

? Εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Έτσι αν βρισκόμαστε στον Ισημερινό το ίδιο εκκρεμές ταλαντώνεται με μεγαλύτερη περίοδο απ? ό,τι στους πόλους.

Για την πειραματική διερεύνηση των παραπάνω νόμων δείτε εδώ. 

 

Επιπλέον Προσωμοιώσεις και ασκήσεις στις Ταλαντώσεις

', '

Blogs

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2013

Σύνδεσμοι προς τα Blogs των Μαθητών και Καθηγητών του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης:

1) http://2stav-glossa.blogspot.gr

Ιστολόγιο των φιλολογικών μαθημάτων του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σιγουρτζίδου Στυλιανή.

2) http://quarksplanet.blogspot.gr

Ιστολόγιο του Φυσικού κ. Π.Σ. Μαυρουδή.

3) https://sites.google.com/site/gallikadokimi3

Ιστοσελίδα για τη Γαλλική Γλώσσα. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τζίμα Μαρία.

 4) http://www.einekleinedeutschkiste.blogspot.gr

Ιστολόγιο Γερμανικών για όλες τις τάξεις Γυμνασίου. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα.

5) http://exoumeistoria.blogspot.gr

Ιστολόγιο για το μάθημα της Ιστορίας Γυμνασίου. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα.

6) http://2stav-salonika.blogspot.gr

Ιστολόγιο της ομάδας του πολιτιστικού προγράμματος "Γνωρίζω την ιστορία της πόλης μου μέσα από τα μνημεία της" του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:Παυλή Σταυριανή, Τσατσάνη Ειρήνη, Σιγουρτζίδου Στυλιανή.

7)  http://arxaiondiatrofi.blogspot.gr/

Ιστολόγιο της ομάδας του πολιτιστικού προγράμματος "Περί διατροφής των Αρχαίων Ελλήνων" του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μωυσίδου Σοφία,Παυλή Σταυριανή, Σιγουρτζίδου Στυλιανή.

8) https://sites.google.com/site/alatialykes

Ιστοσελίδα περιβαλλοντικού προγράμματος "Αλάτι - Αλυκές". Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μαυράκης Δήμος.

9) http://ecomobilistas2011.blogspot.gr

Ιστολόγιο διαγωνιζόμενης ομάδας μαθητών στο διαγωνισμό Ecomobility 2011-12. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα.

10) http://www.perivallongym2.blogspot.gr 

Ιστολόγιο του περιβαλλοντικού προγράμματος 2011-12 "Η τέχνη μέσα από την ανακύκλωση". Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα.

11) http://kastrathessaloniki.blogspot.gr 

Ιστολόγιο του πολιτιστικού προγράμματος 2012-13 "Περπατώντας τα κάστρα της πόλης μου. Οδοιπορικό μέσα στον χρόνο". Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μωυσίδου Σοφία, Τσατσάνη Ειρήνη, Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα.

 12) http://2stav-bibliohora.blogspot.gr

Ιστολόγιο του πολιτιστικού προγράμματος: Λογοτεχνικο εργαστήρι " Ταξίδι με ένα βιβλίο".  Υπεύθυνοι καθηγητές:  Σιγουρτζίδου Στυλιανή, Παυλή Σταυριανή

13) http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=2959

Ιστοσελίδα με το ηλεκτρονικό μάθημα της Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2017-18. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Χατζηαράπης Κώστας

 

Σημείωση: Οι δημοσιεύσεις στα παραπάνω blogs πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ή μαθητών ή ομάδων μαθητών που τα διαχειρίζονται και όχι από την Διεύθυνση ή το Σύλλογο Εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης.

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΙΛΟΣ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 02 Φεβρουαρίου 2013

 

 

Οι μαθητές της  πολιτιστικής ομάδας επισκέφτηκαν το εργαστήριο  ¨Αργιλος¨ για να δημιουργήσουν τα δικά τους και μοναδικά σκεύη για την αναπαράσταση του συμποσίου που ετοιμάζουν. Η επαφή των παιδιών με το πηλό έγινε παιχνίδι.

 


 

Ήταν μία ευκαιρία για τα παιδιά να δημιουργήσουν διάφορα αντικείμενα όπως βάζα, πιάτα, κούπες  και να μάθουν τις διάφορες τεχνικές,  τις ιδιότητες και τις δυνατότητες του υλικού, τη διαδικασία κατασκευής αντικειμένων (πλάσιμο, στέγνωμα, ψήσιμο, διακόσμηση).Τα αντικείμενα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην αναπαράσταση του αρχαίου ελληνικού συμποσίου που ετοιμάζουν!

Περισσότερα για την επισκεψή μας

 

 

Εργασίες μαθητών Β' Τάξης στο μάθημα της Πληροφορικής

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Εργασία μαθητή Β1 (Παρουσίαση για ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι): Β. Δαβίδ

Εργασία μαθήτριας Β1 (Παρουσίαση για διάφορα φυσικά φαινόμενα): Κ. Ζώγια

Εργασία μαθητή Β2 (Παρουσίαση για τα τρωκτικά): Θωμάς Κ.

Εργασία μαθήτριας Β2 (Παρουσίαση για τη Θεσσαλονίκη): Βιργινία Κ.

Εργασία μαθήτριας Β2 (Παρουσίαση για το πιάνο): Φιλομένη Κ.

2012-2013 ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 02 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 

Ο Σύλλογος των Καθηγητών, ο Σύλλογος Γονέων και οι μαθητές του σχολείου μας, ευχαριστούμε θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για την γενναιόδωρη προσφορά του παρακάτω τεχνολογικού εξοπλισμού:

Υπολογιστής γραφείου, φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, πολυμηχάνημα και οθόνη προβολής τοίχου.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο παραπάνω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος όλων των μαθητών του σχολείου.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικότερα το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. και Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης, και το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν το Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης από 18-21 Δεκεμβρίου 2012, ώρα έναρξης 09:00.


Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, αφενός να συνεισφέρουν με το δικό τους αυθεντικό τρόπο στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αφετέρου, με αφορμή το σημαντικό αυτό γεγονός, να προβληματιστούν, να αναστοχαστούν, να ερευνήσουν, να συνθέσουν εργασίες με σημαντική προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία και να αναδείξουν το έργο τους.

Η πολιτιστική ομάδα του σχολείου μας συμμετείχε με την εργασία που εκπόνησε στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2011-2012.

το θέμα της εργασίας "Η ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από τα μνημεία της"

Δείτε τα σχετικά βίντεο

2012-13 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: THERMAIKOS TOURS

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

2012-13 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

 Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗΣ TOURS

 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Εκπαιδευτικοί

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

 

1

 

ΑΚΡΙΒΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ16.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2

 

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

ΘΕΑΝΩ

ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

3

  ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

4

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ13 - ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5  

ΚΑΜΑΡΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

6

 

ΚΟΧΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

7

 

ΛΟΤΣΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ

8

 

ΜΑΥΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

9

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

10

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ12.10 - ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΙ

11

 

ΠΑΥΛΗ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

12

 

ΣΙΓΟΥΡΤΖΙΔΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

13

 

ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

14

 

ΤΖΙΜΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

15

 

ΤΡΟΥΜΠΕΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ

17  

ΤΣΑΤΣΑΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

18  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

18

 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2012-13 Φωτογραφίες από τη γιορτή της 28 Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΟΦΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Σχολικο έτος 2012-2013  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Φέτος θα ασχοληθούμε με τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων και τα αυμπόσια στην αρχαιότητα. Αφού ενημερωθούμε για όλα αυτά θα ασχοληθούμε με την διοργάνωση ενός αρχαίοελληνικού συμποσίου!   Περισσότερα στο ιστολόγιο μας

 

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2012-2013 Αλάτι - Αλυκές

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Ο ιστότοπος του Προγράμματος βρίσκεται εδώ