2011-2012 Συμμετοχή στο διαγωνισμό Ecomobility

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Για το blog των Ecomobilistas πατήστε εδώ

        2small

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ΓΙΑΤΡΟΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Χαρακτηρισμός φοίτησης

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί ένα ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που συμπληρώνεται στο σχολείο δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδ/κό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλεται δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια.
γ) Κατ' εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό δέκα τέσσερις (114), και όχι πέρα από τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικό Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του κοσμιοτάτη. Ο προβλεπόμενος μέσος όρος βαθμού 15 έχει έννοια μετά τη στρογγυλοποίησή του ττρος τον πλησιέστερο ακέραιο.
Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ως επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου
2. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό δέκα τέσσερις (114), και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, αλλά η φοίτηση του δε χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1.
Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δέκα τέσσερις (214) απουσίες εφόσον οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ του άρθρου 1 και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
Μαθητής Γυμνασίου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση στα μαθήματα της Α' Ομάδας και σε γραπτή εξέταση στο σχέδιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών της Β' Ομάδας. Στα υπόλοιπα μαθήματα της Β' Ομάδας δεν εξετάζεται, αλλά κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος.
3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Ένα πολύ χρήσιμο blog

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012

Για τη Φυσική Β΄ Γυμνασίου πατήστε εδώ

2011-2012 Ελαττώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:


avakikl 1Διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά: Ελαττώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω.
Η κατασκευή  χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων από απορρίμματα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :      31    

 

Για το blog προγράμματος πατήστε εδώ

2011-2012 Ο χορός στο χθες και στο σήμερα

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:    Ο χορός στο χθες και στο σήμερα

Πρακτική και Θεωρητική προσέγγιση του θέματος.
Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με το χορό, τη μουσική, το τραγούδι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: ΝΤΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :  16    

 

2011-2012 La soir?e

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:    La soir?e

Είναι μια προσέγγιση της Γαλλικής Γλώσσας μέσα από τη χρήση της στην καθημερινή ομιλία και την ανάμειξή της με την  Νεοελληνική Γλώσσα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΤΣΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ16

ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :   15    

2011-2012 Γνωρίζω την Ιστορία της πόλης μου μέσα από τα μνημεία της

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

 

"ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ"

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΣΙΓΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΑΥΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :25

Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα εμφανιστούν στο blog που δημιουργήθηκε εδώ

 

 

2011-2012 Οικονομικές προσφορές για σύντομες διδακτικές επισκέψεις

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Οικονομικές προσφορές για διδακτικές επισκέψεις

Γήπεδα μπάσκετ και βόλλευ

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

 

Στην αυλή του σχολείου μας λειτουργούν υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ και βόλλευ.

Αίθουσα θεάτρου

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Γενικές πληροφορίες για την αίθουσα θεάτρου μας

Σημείο αναφοράς του σχολείου μας είναι η αίθουσα θεάτρου, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις του σχολείου μας.

Σύλλογος γονέων

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Πληροφορίες για το σύλλογο γονέων

 

Πρόεδρος: κ. Μουταφίδου Βασιλική
Αντιπρόεδρος: κ. Ζαγγελίδου Ιωάννα
Γραμματέας: κ. Σιδηροπούλου Μελίνα
Ταμίας: Ζαγγελίδου Πόπη
Αναπληρωτής Γραμματέας: Καρακούτα Ευαγγελία

Διδασκόμενα μαθήματα

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

 

                                          ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

Υποδιευθυντής

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

 


Γενικές πληροφορίες για τον υποδιευθυντή του σχολείου μας.

Υποδιευθυντής του σχολείου μας, από το 2014, είναι ο εκπαιδευτικός Φυσικός κ. Μαυρουδής Πρόδρομος.